AVG

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle organisaties die gegevens van personen in een bestand bewaren. 

Dispel bewaart emailadressen van de ouders waarvan de kinderen deel (kunnen) nemen aan de activiteiten van Dispel, dit om uitnodigingen en (nieuws-)brieven te  kunnen versturen.

Daarnaast bewaart en plaatst Dispel foto’s en/of filmpjes van activiteiten en daarmee van deelnemende kinderen.

Wij vragen ouders van deelnemende kinderen eenmalig toestemming voor het gebruik van deze gegevens. Wilt u de toestemming intrekken? Stuur dan een mail naar dispelooij5@gmail.com. Dit mailadres kan ook worden gebruikt als ouders de privacyverklaring willen inzien.