Bestuursleden gezocht!

We hebben weer ruimte voor een nieuw bestuurslid! Een bestuurslid van de Dispel besteed ongeveer 2 avonden per maand aan overleggen, voorbereiden en de Dispelavond zelf. En wat krijg je hiervoor terug? Hele blije en enthousiaste kinderen!

Interesse? Neem dan contact op met een van de bestuursleden (Bas van Steen, Cindy Scholten,  Naomi Scholten, Nicole Budding, Robbert-Jan Janssen Roger Koppers en Ruud Barber).