Huisregels

Tijdens de activiteiten gelden een aantal huisregels. Deze zijn van kracht in het Dispelgebouw, in de directe omgeving van het gebouw en op de locatie van een activiteit.

 • Dispel is voor de doelgroep van 9 tot 15 jaar.
 • Ouders dienen op de hoogte te zijn als hun kind(eren) deelnemen aan een Dispelactiviteit.
 • Dispel is niet verantwoordelijk voor het huiswaarts gaan van kinderen na afloop van een Dispel activiteit.
 • Dispel heeft een begeleidend karakter binnen het clubgebouw, niet erbuiten.
 • Kinderen volgen altijd de instructies van de begeleiders van de Dispel op.
 • Dispel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan, verlies of diefstal van eigendommen.
 • Fietsen rondom het clubgebouw staan voor eigen risico.
 • Schade aan het gebouw door roekeloos gedrag zal op de ouders verhaald worden.
 • Dispel is verzekerd (vrijwilligersverzekering) volgens de richtlijnen van de gemeente Berg en Dal
 • Roken binnen het clubgebouw is niet toegestaan.
 • Alcohol is niet toegestaan voor de doelgroep van Dispel.
 • Grove taal (schelden) of onfatsoenlijk gedrag wordt niet getolereerd.
 • Afval dient in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gegooid.
 • Dispel medewerkers zijn bevoegd om personen de toegang tot het gebouw te ontzeggen.
 • Personen die herhaaldelijk de toegang zijn ontzegt kunnen een permanent toegangsverbod krijgen, opgelegd door het bestuur van Dispel. Ouders worden ingelicht
 • Tijdens activiteiten worden er foto’s en/of filmpjes gemaakt van deelnemende kinderen. Deze foto’s en/of filmpjes kunnen worden gepubliceerd op de social media. Met deelname aan een Dispelavond gaan wij ervan uit dat de ouder(s) hiermee instemmen. Is er een foto en/of filmpje geplaatst dat u als ouder graag verwijdert ziet, neem dan contact op via dispelooij5@gmail.com.
 • Bij gebeurtenissen waarin de huisregels van Dispel niet voorzien, beslist het Dispelbestuur.